Tuesday, May 1, 2012

Kalam Allah..

Terjemahan Surah Al- Ankabut ayat 45

"Bacakanlah (Ya Muhammad) apa yang diwahyukan kepadamu, dia antara kitab dan dirikan sembahyang. Sessungguhnya sembahyang itu melarang membuat yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah lebih besar (faedahnya). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu usahakan."

Friday, January 13, 2012