Monday, February 28, 2011

Menyambung Tali Silaturrahim

Diriwayatkan oleh Muslim

Seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w:

"Ya Rasulullah. Saya memiliki hubungan kerabat. Saya berusaha menyambungnya, namun mereka justeru memutuskannya. Aku berusaha berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka justeru berbuat jahat kepadaku. Aku bersikap santun dengan mereka, mereka justeru berbuat jahil terhadapku."

Nabi bersabda:

"Kalau kondisimu sebagaimana yang engkau sebutkan, seolah-olah kau memberi mereka makanan dari 'malal', dan Allah akan terus menolongmu mengatasi mereka, selama engkau bertahan seperti itu."

Al-Imam An-Nawawi menyatakan: "Erti 'malal' adalah sejenis pasir panas. Maksudnya, seolah-olah engkau memberi makan pasir yang panas, sakit rasanya. Namun orang yang berbuat baik terhadap mereka tidak akan rugi. Mereka yang justeru menerima dosa besar kerana tidak menjalankan kewajipan mereka secara benar, bahkan menyakiti kerabatnya sendiri."

No comments: